Osteopatisk Tilnærming til Smerter, Svimmelhet, og Komplekse Helseutfordringer

Min karriere er en blanding av direkte klinisk arbeid og akademisk engasjement. I tillegg til å ha drevet egen klinikk, har jeg over mange år også hatt gleden av å formidle min kunnskap som foreleser ved ulike undervisnings- og seminarfora. Jeg har søkt kunnskap bredt og dypt, med fordypende studier i både inn- og utland, noe som har gitt meg et unikt perspektiv på de kompleksitetene som ligger i menneskelig helse og velvære.

kunnskap, forståelse, samhandling

Mine pasienter søker hjelp av mange ulike grunner. Det kan være akutt eller kronisk. Det kan ha kommet ut av diffuse årsaker eller etter et direkte traume. Jeg møter også fortvilte mennesker med sammensatte eller funksjonelle problem.

 

Mine pasienter kommer til meg med et bredt spekter av plager og utfordringer. Her er noen av de vanligste årsakene til at pasienter søker min hjelp:

 • Smerter og Redusert Funksjon:
  • Pasienter som opplever vedvarende smerter i muskler og ledd.
  • De som har redusert funksjon grunnet kroniske tilstander eller akutte skader.
 • Svimmelhet og Balanseproblemer:
  • Individer som strever med svimmelhet og usikkerhet i balansen.
  • De som opplever balanseforstyrrelser som påvirker deres daglige aktiviteter.
 • Hjernerystelse, Nakkesleng, eller Diffuse Symptomer:
  • Pasienter som har hatt hjernerystelse eller nakkesleng, enten nylig eller for en tid tilbake. 
  • De som opplever uforklarlige symptomer som ikke nødvendigvis er knyttet til et klart traume.
 • Stressrelaterte Plager:
  • Personer som lider av stressinduserte symptomer som hodepine og konsentrasjonsvansker.
  • De som har økt følsomhet for sensoriske stimuli som sterkt lys eller høye lyder.

Min tilnærming er å tilby en personlig og helhetlig behandling, skreddersydd for å møte de unike behovene til hver enkelt pasient. Jeg har i tillegg et dedikerte team av fagfolk rundt meg som kan bidra til å hjelpe våre pasienter å oppnå best mulig helse og velvære.

Som terapeut er mitt mål ikke bare å gi lindring, men også å utruste pasientene mine med praktisk kunnskap for å håndtere en verden full av stress og smerte. Jeg fokuserer på hjernens plastisitet og tilpasningsevne, som er sentrale elementer i min behandlings- og coachingtilnærming. Gjennom en holistisk tilnærming integrerer jeg den nyeste forskningen for å hjelpe mine pasienter med å utvikle effektive strategier for stresshåndtering og smertelindring. Målet er å tilby verktøyene som trengs for et mer balansert og tilfredsstillende liv.

I kjølvannet av COVID-19 pandemien ser vi en økende trend der flere mennesker søker hjelp for symptomer som krystallsyke, virus på balansenerven, hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, og fatigue.

krystallsyke, svimmelhet, undersøkelse

I min praksis benytter jeg en rekke spesialiserte utstyr for å støtte diagnostisering og behandling. Dette inkluderer avanserte videobriller som er designet for å registrere reflektoriske øyebevegelser som svar på ulike typer stimulans, noe som er kritisk for å forstå underliggende balanseproblemer.

Balanse i Livet

Balanse handler om mer enn kun livets metaforiske likevekt; det angår det essensielle i å ha et funksjonelt balansesystem. Det er ofte først ved tapet av fysisk kontroll vi virkelig forstår viktigheten av balanse for vår livskvalitet og frihet. Balanse er fundamentet som lar oss bevege oss trygt og fritt – et grunnleggende aspekt av vår helse som fortjener oppmerksomhet og omsorg.

Niclas Skarstrom, Niclas Skärström, Osteopat, Balanseterapeut

Balanse er mer enn et abstrakt konsept; det er kjerneelementet i et velfungerende orienteringssystem. Vi innser dens sanne verdi når vi står overfor utfordringer i vår fysiske kontroll. Balanse er grunnmuren som muliggjør sikker og fri bevegelse, og en vital del av vår helse som krever både forståelse og vedlikehold.

Hva møter mine pasientene når de kommer?

Hos oss testes kroppens balanse, koordinasjon og stabilitet. Viktige reflekser som involverer øyemotoriske funksjoner undersøkes. Bruken av moderne, der iblant videobriller gjør det mulig å observere aktiviteten og responsen til balansesystemet. 

Behandlings stol, TRV, svimmelhet, rehabilitering

Klinikk for Alle Spesialistsenter i Ski (Norge) har jeg i tillegg tilgang til ekstra høyteknologisk undersøkelses utstyr samt en biaxial TRV-stol som muliggjør undersøkelse og behandling i alle vinkler.

Klinisk undersøkelse er en essensiell del av diagnostiseringsprosessen, hvor vi utfører en grundig fysisk vurdering av kroppens motoriske og sensoriske systemer, samt hvordan hjernen kommuniserer med ulike kroppsdeler. 

Under den kliniske undersøkelsen tar vi en rekke tester, inkludert:

 • Leddkontroll: Vi undersøker kroppens evne til å oppfatte og kontrollere leddenes stilling og bevegelse.
 • Trykk- og vibrasjonssans: Dette innebærer å vurdere følsomheten for både trykk og vibrasjoner, noe som gir innsikt i den sensoriske funksjonen.
 • Muskelkontraksjon og reflekser: Vi tester musklenes evne til å trekke seg sammen og respondentenes refleksaktivitet, noe som er viktig for å forstå både muskulære og nevrologiske aspekter av pasientens helse.

Disse testene er avgjørende for å få en helhetlig forståelse av pasientens fysiske tilstand og for å identifisere eventuelle avvik eller problemer som kan kreve videre behandling eller spesifikk oppmerksomhet.

Behandlingstilnærminger og Behandlingsområder 

Et symptom er sjelden isolert, men ofte et resultat av en kombinasjon av flere tilstander. Dette krever at behandlingen skreddersys for hvert enkelt individ og tilfelle, for å adressere alle aspekter av problemet på en helhetlig måte. Det er ikke uvanlig at nye muskel- og skjelettplager oppstår, eller at gamle forverres, i kjølvannet av f eks kristallsyke. Denne forbindelsen understreker viktigheten av en helhetlig tilnærming til både diagnose og behandling.

For pasienter som opplever vedvarende muskel- og leddsmerter, eller har redusert funksjon , benytter jeg osteopatiske teknikker kombinert med min dybdekunnskap om myofascielle behandlingsteknikker. 

Krystallsyke (BPPV) er den mest vanlige årsaken til posisjonsutløst svimmelhet, med rundt 70-80 000 nye tilfeller årlig i Norge, og potensielt dobbelt så mange i Sverige. Behandlingen består vanligvis av spesifikke reposisjoneringsmanøvrer, og en nøyaktig diagnose er avgjørende for effektiviteten av disse manøvrene. Ofte kan «fersk» krystallsyke forbedres betydelig, eller til og med helbredes, etter 3-5 behandlinger. 

«TRV-stolen i behandling av krystallsyke: Øker nøyaktighet og komfort, reduserer risiko ved nakkeskader og forbedrer behandlingseffektiviteten for en trygg og effektiv pasientopplevelse.»

Ved andre typer vestibulære lidelser kan medisinsk behandling være nødvendig. Disse lidelsene påvirker vanligvis et av balanseapparatene i ørene, noe som kan skape en indre asymmetri og ubalanse som hjernen må tilpasse seg.

Trening og rehabilitering 

I de fleste tilfeller er det behov for en form for trening og øvelser som stimulerer hjernens plastiske evner. Følsomheten i hjernen er spesielt stor kort tid etter skade eller sykdom, men er fortsatt stor nok i en lengre tid etterpå. 

Tilstander som ofte trenger rehabilitering er f eks etter virus på balansenerven, mindre hjernetraume, hjerneslag eller TIA. Noen degenerative nevrologiske lidelser svarer også bra på rehabilitering. 

Noen ganger må du lære hjernen din å løse oppgaver på en helt ny måte. Hvis skaden på nervesystemet er over en viss grad, må du jobbe for å gjøre hjernen «trygg» med feilen som fortsatt gjenstår og finne nye nettverk, nye teknikker for å løse den gamle oppgaven. Intensivt arbeid mot riktig mål gir vanligvis gode resultater innen 5-8 uker, men det er klart at dette ikke gjelder alle typer skader. 

Undervisning, veiledning og coaching 

Avgjørende for utfallet er at pasientene mine forstår «hvorfor vi gjør ting»! 

Å dele kunnskap er derfor en sentral del av min praksis. Undervisning og coaching vil derfor oppta en betydelig del av konsultasjonen. Et forsøk på å utvide min støtte er derfor å tilby praktiske kurs om stresstoleranse og stressmestring. Disse kursene er utviklet for alle som enten personlig opplever stress og smerte, eller de som arbeider med mennesker som møter disse utfordringene.

Jeg tror sterkt på at kunnskap om stress og dets mange manifestasjoner kan frigjøre oss fra noen av de tyngste byrdene vi bærer. Gjennom forståelse og riktig tilnærming kan vi ikke bare bedre vår egen hverdag, men også positivt påvirke de rundt oss.

«Ikke vent med å gjenopprette balansen i livet ditt»

Hvorfor utsette veien tilbake til et liv uten begrensninger? Smerte og svimmelhet trigger stressreaksjoner som kan virke usynlige, men de setter dype spor i kroppens indre tilstand. 

Selv i smertefrie øyeblikk kan disse stressresponsene vedvare, skjult under overflaten, og fortsette å påvirke velværet ditt.

Kvinne, smerte, svimmel, stress,

«Gjenopprett livsbalansen nå – ikke la skjult stress diktere velværet ditt. Din vei til vitalitet starter her.»

Siden smerte og stress er så tett vevd inn i hjernens nettverk, påvirket av psykologiske faktorer som frykt, tro og sosiale relasjoner, kan de inngå i en ond sirkel som virker endeløs. Langvarig stress kan føre til feiljusteringer i hjernens respons på disse følelsene, potensielt skape kroniske lidelser.

Denne syklusen, uten inngripen, kan øke risikoen for psykiske lidelser, dårligere kognitive funksjoner og en nedadgående spiral i livskvaliteten. Ta steget nå – ikke for å unnslippe smerten, men for å gjenopprette balanse, helhet og harmoni i livet ditt. 

Sammen kan vi jobbe for å løse opp i disse komplekse mønstrene og lede deg tilbake til en hverdag fylt med velvære og vitalitet. Hvorfor vente, når veien til et bedre liv starter her og nå?

10

Erfaring

Jeg har 25 års erfaring som terapeut og veileder innen helse og lidelser.
20

Behandling, Rehabilitering & Coaching

Jeg har omfattende utdanning og erfaring innen både muskel- og skjelettlidelser og de tre S:ene; Svimmelhet, Smerte og Stress.
35

Kontakter & samarbeid

Jeg har siden 1998 jobbet tverrfaglig og over årene bygget et omfattende kontaktnett med terapeuter og spesialister.

Kurs

Stress Toleranse 01

Stressveiledning; introduksjonsseminar for terapeuter

En introduksjon av de strategier og teknikker som danner kunnskapsbasen for utdannelsen Stress Toleranse. Kan leveres onsite eller online med 3-5 timers varighet. Se mer under "Kurs og Seminar".
Stress, Kurs, Toleranse 02

Stressmestring & toleranse

Stressveiledning tilpasset det moderne menneskets behov i arbeidsliv og familie. Se mer under "Kurs og Seminar".
03

Mindset, Tro og Toleranse

"Hvorfor noen gir opp ved første hinder, mens andre møter utfordringer med økt innsats? Det handler om troen på om evner er medfødte eller kan utvikles. Lær mer om denne dynamikken i våre kurs for alle gruppestørrelser under 'Kurs og Seminar'."
Visualisering, mål, kontroll 04

Mental trening ved hjelp av Visualisering

Forskningen forteller oss at mentale bilder kan ha omtrent samme påvirkning på hjernen som å faktisk oppleve en situasjon. Det å forestille seg å utføre en oppgave, i stedet for å faktisk utføre den, kan derfor forbedre ytelsen.Arrangeres som undervisning for grupper eller i coaching med enkelt individer. Se mer under "Kurs og Seminar".
05

Veien, Viljen og Målet

"Mål: ønskede resultater oppnådd gjennom aktivitet og anstrengelse, og ved å utnytte hjernens belønningsområder for å fremme tilpasning, læring og plastisitet. Lær hvordan du motiverer hjernen til endring. Tilgjengelig for grupper og individuell veiledning under 'Kurs og Seminar'."

Kommende event