“Voksende Bekymring: Hjernerystelser Blant Eldre Etter Fall”

Hjernerystelse, mTBI

Hjernerystelse, ofte en konsekvens av fall, er et økende problem blant våre eldre. Hjernerystelse er en mild form for hjerneskade, som kan ha alvorlige konsekvenser for helse, selvstendighet og livskvalitet. Forståelse og tilgjengelighet til kompetent oppfølging er avgjørende.

Årsaker og Symptomer

Fall og trafikkuhell er de vanligste årsakene til hjernerystelse blant eldre, spesielt i vintermånedene i Norden. Både menn og kvinner over 65 år er utsatt, men risikoen øker for kvinner over 70 år. Symptomene varierer og inkluderer hodepine, svimmelhet og forvirring, og kan utvikle seg over tid.

Utfordringer i Vurdering og Behandling

Eldres hjernerystelser er vanskelige å vurdere umiddelbart etter skaden. Risikoen for hjerneblødning er høy, selv etter mildere hodeskader. Eldre pasienter står overfor unike utfordringer i akutt vurdering av hjernerystelse, spesielt de som bruker blodfortynnende medisiner.

Rehabilitering etter hjernerystelse kan være essensielt for å nå opprinnelig funksjon og forebygge langvarige symptom. Gruppeaktiviteter tilbyr sosial støtte og motivasjon, som kan forbedre opplevelsen og resultatene av rehabiliteringsprosessen. Samarbeid i gruppe fremmer også utveksling av erfaringer og strategier, noe som kan være uvurderlig for helbredelsesprosessen.

Rehabilitering

Eldre trenger lengre tid til rehabilitering. Ved hjernerystelse anbefales en gradvis økning i aktivitet etter en initial roligere periode. Det er viktig å tilpasse rehabiliteringen individuelt, med fokus på styrke, balanse og aktivitet.

Forebyggende Tiltak

Forebygging inkluderer fysisk trening, balanseøvelser, synskorreksjon og opplæringsprogrammer. Regelmessige medisinske gjennomganger er viktig for å redusere medikamenters bivirkninger på balanse. Manuell behandling kan også være nyttig for å forbedre mobilitet.

Tjenester og Støtte

Klinikk for Alle i Ski tilbyr spesialiserte tjenester for eldre med balanseproblemer, inkludert grundige undersøkelser og individuell oppfølging. “På Klinikk for Alle i Ski har vi et Balansesenter med spesialistlege og spesialiserte balanseterapeuter, i tillegg til vår tverrfaglige muskel- og skjelettklinikk. Her utfører vi grundige undersøkelser av kroppens balansefunksjoner og bevegelsessystem,” sier Osteopat Niclas Skärström, koordineringsansvarlig på senteret. “Vi har muligheten til å følge eldre pasienter over lengre tid enn det offentlige helsevesenet, noe som gjør at vi kan identifisere og adressere utfordringer som ofte vedvarer etter den første bedringsfasen. Vi ser også en økende interesse blant eldre for å forebygge fall gjennom trening og aktivitet.”

Praktiske Råd

  • Øk Bevisstheten: Vær oppmerksom på risikoen for hjernerystelse og fall blant våre eldre.
  • Styrke og Balanse: Oppmuntre til regelmessig trening som fokuserer på styrke og balanse.
  • Regelmessige Synstester: Planlegg jevnlige synstester for å korrigere synsproblemer som kan øke fallrisikoen.
  • Opplæring og Støtte: Engasjer både eldre og deres familier i opplæringsprogrammer om sikker atferd og delta med øvelser og instruksjon.
  • Medisinsk Oppfølging: Oppfordre til regelmessig medisinsk vurdering, spesielt etter et fall eller en hodeskade.
  • Personlig Tilnærming: Vurder individuelle behov og tilpass tiltakene til hver enkelt.

Konklusjon

Forståelse og anerkjennelse av risikoen for hjernerystelse og fall hos eldre er viktig. En proaktiv tilnærming til forebygging og rehabilitering kan forbedre livskvaliteten for våre eldre.

Kilder:

Styrke J, Stalnacke BM, Sojka P, Bjornstig U. “Traumatic brain injuries in a well-defined population: epidemiological aspects and severity.” J Neurotrauma. 2007 Sep;24(9):1425–1436

Close J, Ellis M, Hooper R, Glucksman E, Jackson S, Swift C. “Prevention of falls in the elderly trial (PROFET): A randomised controlled trial.” Lancet (London, England) 1999;353:93‐7

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Please Wait